kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง พัพพุชาดก:หนูเฝ้าทรัพย์ และ แผนฆ่าแมว

พัพพุชาดก: หนูเฝ้าทรัพย์ และ แผนฆ่าแมว


:: เหตุที่ตรัสชาดก ::

     นางกาณมาตา เป็น พระโสดาบัน มัวทำขนมมากมาย เพื่อจะนำกลับไปฝากสามี แต่มีพระภิกษุมาบิณฑบาต มากถึง 4 รูป ตลอดหลายวัน ทำให้ขนมหมด ไม่มีขนมไปฝากสามี ต้องค้างอยู่บ้านแม่ต่อหลายวัน จนสามีได้ไปมีภรรยาใหม่ นางกาณมาตา เสียใจเป็นอย่างมาก พระพุทธเจ้า อาศัยเหตุนี้ตรัส พัพพุชาดก แก่ พระภิกษุ ในวันต่อมา

 

:: video เนื้อเรื่อง ::

 


ขอมากเกินไป จะเป็นที่รังเกียจ ได้รับความเดือดร้อน
ที่มา: http://dmc.tv/a11252