kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง กัฏฐหาริชาดก:โทษแห่งการแบ่งชนชั้น

กัฏฐหาริชาดก: โทษแห่งการแบ่งชนชั้น


:: เหตุที่ตรัสชาดก ::

     พระราชธิดาของพระเจ้ามหานามแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ได้ถูกขับจากพระบรมมหาราชวังแคว้นโกศลอีกทั้งยังถูกถอดพระยศอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล แม้พระโอรสวทูฑภ­­ก็ถูกถอดจากการเป็นรัชทายาทไม่ละเว้นทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำความผิดใดๆ เพียงเพราะเรื่องชนชั้นวรรณะ เท่านั้นเอง อาศัยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัส กัฏฐหาริชาดก 

 

:: video เนื้อเรื่อง ::


พลังแห่งสัจจะความจริง มีมากเกินประมาณ
ที่มา: http://dmc.tv/a11501