kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง จันทกินรีชาดก:ว่าด้วยนางจันทกินนรี

จันทกินรีชาดก: ว่าด้วยนางจันทกินนรี


:: เหตุที่ตรัสชาดก ::

    ตรัสชาดกเรื่องนี้เพื่อบรรเทาความโศกเศร้าของ พระนางยโสธราพิมพา

 

:: video เนื้อเรื่อง :: 

 

:: ประชุมชาดก ::

ในสมัยพุทธกาลนี้ เจ้าเมืองผู้โหดร้าย กำเนิดเป็น พระเทวทัต

พระอินทร์จอมเทพ กำเนิดเป็น พระอนุรุท

นางกินรีชาวป่า กำเนิดเป็น พระนางยโสธราพิมพา

กินนรหนุ่ม เสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า

ที่มา: http://dmc.tv/a11710