kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง กลัณฑุกชาดก:ว่าด้วยสกุลของนายกลัณฑุกะ

กลัณฑุกชาดก: ว่าด้วยสกุลของนายกลัณฑุกะ


     พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภภิกษุผู้มักโอ้อวดรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้.
 
     ทาสของพาราณสีเศรษฐี ชื่อว่า กลัณฑุกะ หนีไปหลอก ปัจจันตเศรษฐี ว่าเป็นบุตรของ พาราณสีเศรษฐี จึงได้ครอบครองธิดาของปัจจันตเศรษฐี และได้บริวารจำนวนมาก
 
 
     ฝ่ายพาราณสีเศรษฐี แม้จะให้คนเที่ยวสืบหา ก็หาไม่พบ จึงส่งนกแขกเต้าตนเลี้ยงไว้ ให้ไปช่วยตามหากลัณฑุกะทาส
 
     ลูกนกแขกเต้าเที่ยวไปเรื่อย ๆ จนถึงนครนั้น ในเวลานั้น กลัณฑุกะประสงค์จะเล่นน้ำ ให้คนถือเอาดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้กับขาทนียะ และโภชนียะเป็นอันมากไปสู่แม่น้ำ นั่งเรือกับเศรษฐีธิดาเล่นน้ำอยู่
 
    ในประเทศถิ่นฐานนั้น เมื่อเจ้านายใหญ่โต เล่นกีฬาในน้ำจะดื่มนมสดแกล้มด้วยเภสัชที่มีรสเข้ม เพื่อป้องกันความหนาว แม้จะเล่นน้ำตลอดวันก็ไม่เป็นไร แต่กลัณฑุกะ กลับ ถือถ้วยนมสด บ้วนปากแล้วถ่มนมสดทิ้ง ซ้ำยังไม่ได้ถ่มลงในน้ำ แต่ถ่มลงบนหัวของธิดาเศรษฐีอีกด้วย
 
     ฝ่ายลูกนกแขกเต้า บินถึงฝั่งแม่น้ำ ก็เกาะอยู่ที่กิ่งมะเดื่อกิ่งหนึ่ง ตรวจดู ก็จำกลัณฑุกะได้ เห็นเขากำลังถ่มน้ำนมรดศีรษะธิดาเศรษฐีอยู่ ก็กล่าวว่า

" แนะเจ้าทาส กลัณฑุกะชาติชั่ว จงสำนึกถึงชาติกำเนิด แลพื้นเพของตนบ้าง เถิด อย่าเอานมสดมาล้างปากแล้วถ่มรดศีรษะธิดาเศรษฐี ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติ จำเริญด้วยความสุขเลย ช่างไม่รู้ประมาณ ตนเลยนะ "

แล้วกล่าวคาถานี้ ความว่า :
 
"สกุลของเจ้าไม่ใช่สกุลสูง เราผู้เที่ยวอยู่ในป่าก็ยังรู้ได้
นายของเจ้าทราบแน่แล้ว ก็พึงจับเจ้าไป
ดูราเจ้ากลัณฑุกะ เจ้าจงดื่มน้ำนมเสียเถิด" ดังนี้.
 
     ฝ่ายกลัณฑุกะเล่าก็จำลูกนกแขกเต้าได้ ด้วยความกลัวว่า มันพึงเผยเรื่องของเรา จึงเชิญว่า มาเถิดนาย ท่านมาเมื่อไรเล่า ?
 
     แม้นกแขกเต้ารู้ว่า เจ้านี่ไม่ได้เรียกด้วยความปรารถนาดี แต่มีความประสงค์จะบิดคอเราให้ตาย จึงกล่าวว่า
 
" เราไม่มีธุระกับเจ้า " 
 
     นกแขกเต้าบินกลับไปสู่พระนครพาราณสี เล่าเรื่องราวตามที่ตนเห็นมาให้ท่านเศรษฐีฟังโดยพิสดาร ท่านเศรษฐีคิดว่า กลันฑุกะทำไม่สมควรเลย จึงนำตัวมาสู่พระนครพาราณสีตามเดิม ลงอาชญาแก่เขา แล้วใช้สอยอย่างทาสสืบไป
 
 

Video กลัณฑุกะชาดก


สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล