kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง เภริวาทชาดก:การทำเกินประมาณ

เภริวาทชาดก: การทำเกินประมาณในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี
ทรงปรารภภิกษุผู้ว่ายากรูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
ในเมืองพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดเป็นช่างตีกลอง
อาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในช่วงเทศกาลงานประจำปีในเมืองพาราณสี
เขาได้ชวนลูกชายไปแสดงตีกลองเก็บเงินค่าดูได้จำนวนมาก

ในวันสุดท้ายของวันงานจึงเดินทางกลับบ้าน
ลูกชายด้วยความคะนองและดีใจที่ได้เงินมาก
จึงตีกลองไปตลอดทาง พอไปถึงดงโจรในระหว่างทาง
พ่อจึงกล่าวว่า


     " ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าตีกลองไม่หยุดระยะ จงตีเป็นระยะ
เหมือนกลองของทหารเดินทางสิ "ลูกชายกลับพูดว่า

     " ผมจักไล่พวกโจรให้หนีไปด้วยเสียงกลองนี้ "


แล้วยิ่งกระหน่ำตีกลอง ไม่หยุดระยะเลย
ฝ่ายพวกโจรพอได้ยินเสียงกลองครั้งแรกก็คิดจะหนีไปเพราะนึกว่ากลองทหาร
พอฟังนานๆไปก็เอ๊ะใจว่าไม่ใช่ จึงซุ่มดูอยู่ข้างทางเห็นมีเพียงสองพ่อลูกเท่านั้น
จึงรุมทุบตีแย่งชิงทรัพย์เอาไปหมดสิ้น พ่อจึงกล่าวสอนลูกชายด้วยคาถาว่า

 

     " เมื่อจะตีกลองก็ตีเถิด แต่อย่าตีเกินประมาณ เพราะการตีเกินประมาณ        เป็นการเสียหายของเรา ทรัพย์ตั้งร้อยที่ได้มาเพราะการตีกลอง ได้สูญเสียไป        เพราะเจ้าตีกลองเกินประมาณ "


อย่าทำอะไรให้เกินประมาณเพราะจะสร้างความลำบากให้ภายหลัง
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม (เสนาซุย)