kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง มกสชาดก:มีศัตรูผู้มีปัญญาดีกว่ามีมิตรโง่

มกสชาดก: มีศัตรูผู้มีปัญญาดีกว่ามีมิตรโง่ในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จจาริกไปในหมู่ชนชาวมคธ
ทรงปรารภพวกชาวบ้านที่เป็นคนพาลในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
มีพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง ไปค้าขายที่แคว้นกาสี
ในระหว่างทำการค้าขายที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ได้เห็นนายช่างไม้หัวล้านคนหนึ่งกำลังถากไม้อยู่
ในขณะนั้นยุงได้มาจับที่หัวของเขา
เขาจึงเรียกลูกชายที่นั่งเล่นอยู่ใกล้ๆว่า

      "
ไอ้หนู ยุงมันกัดหัวพ่อ เจ้าจงฆ่ามันเสีย
"
ลูกบอกว่า

      "
พ่อ อยู่นิ่งๆนะ ผมจะฆ่ามัน ด้วยการตบครั้งเดียว
"
พูดพลางก็เงื้อขวานเล่มใหญ่อันคมกริบ
ยืนอยู่ข้างหลังพ่อ แล้วฟันลงบนหัวพ่ออย่างเต็มเหนี่ยว
ด้วยคิดว่าจะฆ่ายุง นายช่างไม้ได้ถึงแก่ความตายในที่นั้นเอง

พ่อค้าเห็นเหตุการณ์นั้นแล้ว
จึงกล่าวเป็นคาถาว่า
     "
ศัตรูผู้มีความรู้ประเสริฐกว่า ส่วนมิตรผู้ไร้ปัญญาไม่ประเสริฐเลย

       เพราะลูกชายผู้โง่เขลา
คิดว่า จักฆ่ายุง กลับผ่าหัวของพ่อเสีย "


ผู้ไม่มีปัญญา มักนำความฉิบหายมาให้
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม (เสนาซุย)