kkdee.com, Platform for Good Content.

หน้าหลัก / นิทาน / ชาดก


นิทานชาดกเรื่อง สาธุศีลชาดก:ตำราเลือกลูกเขย

สาธุศีลชาดก: ตำราเลือกลูกเขย


ในสมัยหนึ่ง
พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
ทรงปรารภพราหมณ์เลือกลูกเขยคนหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก
ว่า ...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ในเมืองตักกสิลา
มีพราหมณ์คนหนึ่งมีลูกสาว ๔ คน แต่ละคนมีรูปร่างสวยงามเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั่วไปในบรรดาชายหนุ่มที่มาจีบลูกสาวของพราหมณ์นั้นมีชายหนุ่ม
๔ คนที่เข้าตาของพราหมณ์ คือ คนที่ ๑ เป็นคนรูปหล่อ
คนที่ ๒ มีอายุมากแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ คนที่
๓ เป็นลูกชายเศรษฐีตระกูลดี คนที่ ๔ เป็นคนมีศีลธรรม
พราหมณ์คิดหนักใจว่าจะเลือกใครเป็นลูกเขยดี
เพราะทั้ง ๔ คน ก็มีความดีแตกต่างกันไป เขาจึงตัดสินใจไปปรึกษาอาจารย์ทิศาปาโมกข์ว่า
"ท่านอาจารย์ครับ ผมมีเรื่องกลุ้มใจมาปรึกษาอาจารย์
คือมีชายหนุ่มอยู่ ๔ คน คือ ๑ คนรูปหล่อ ๒
คนอายุมาก ๓ คนมีชาติสูง ๔ คนมีศีล มาจีบลูกสาวผม
ผมคิดไม่ตกว่าจะเลือกใครดี ถ้าอาจารย์เป็นผมจะเลือกเอาคนไหน"
พระโพธิสัตว์พูดตอบว่า
"พราหมณ์..คนไม่มีศีลถึงมีรูปสมบัติก็น่าตำหนิ
ดังนั้น รูปสมบัตินี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญ ถ้าฉันเป็นพราหมณ์นะ
ฉันจะเลือกคนมีศีลเป็นลูกเขย" แล้วกล่าวเป็นคาถาว่า
"ร่างกายก็มีประโยชน์
ข้าพเจ้าขอทำความนอบน้อมต่อท่านผู้เจริญวัย
ชาติสูงก็มีประโยชน์ แต่ข้าพเจ้าชอบใจศีล"
พราหมณ์ฟังแล้วชอบใจ
พอกลับไปถึงบ้านจึงตัดสินในยกลูกสาวทั้ง ๔
คน ให้แก่คนผู้มีศีลไป


ผู้มีศีลธรรมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๒ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม (เสนาซุย)