บทนำ (Introduction)


CSS คืออะไร ?

 • CSS คือ ภาษาโปรแกรมหลักที่ใช้ในการตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงาม
 • ย่อมาจากคำว่า Cascading Style Sheets
 • CSS จะเป็นตัวบอกว่าแต่ละ HTML Element จะแสดงออกมาอย่างไร
 • CSS ทำให้งานง่ายขึ้น เพราะมันสามารถกำหนดรูปแบบหน้าเว็บของเราได้หลายหน้าพร้อมกัน ด้วยการระบุที่เดียว
 • โค้ด CSS ที่แยกออกมาจะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ .css

ตัวอย่าง CSS หลายแบบบนหน้าเว็บ HTML


ทำไมต้องใช้ CSS

CSS ใช้เพื่อระบุหน้าตาของเว็บคุณ ทั้งการสีสรร Layout การแสดงผลในหลากหลายขนาดหน้าจอ

ตัวอย่าง


      
      

ลองเขียนโค้ด


CSS ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมาก

HTML ไม่เคยมี tag เพื่อจัดรูปแบบหน้าตาของหน้าเว็บ

HTML สร้างมาเพื่ออธิบายข้อความเนื้อหาบนหน้าเว็บเท่านั้น เช่น

<h1>This is heading</h1>

<p>This is paragraph.</p>

ในสมัยก่อน tag <font> และ attributes color เคยถูกใส่มาใน HTML 3.2 เพื่อระบุประเภทฟอนต์และสีข้อความ นั่นเริ่มสร้างความหายะแก้ผู้พัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เพราะในเว็บไซต์ขนาดใหญ่จะต้องระบุประเภทฟอนต์และสีในทุกหน้าเว็บ และนั่นเป็นกระบวนการที่เหนื่อยเกินไป

เพื่อแก้ปัญหานี้ the World Wide Web Consortium (W3C) เลยสร้าง CSS ขึ้นมา

CSS จึงเกิดขึ้นมาเพื่อกำจัดการระบุรูปแบบของหน้าเว็บด้วยโค้ด HTML นั่นเอง