พื้นฐาน HTML (Basics)


ไม่ต้องกังวลหากว่าตัวอย่างในหน้านี้จะมี HTML Tag ที่คุณยังไม่รู้ คุณจะได้เรียนรู้ในบทถัดไป


HTML Documents (เอกสาร)

ทุกๆ เอกสาร HTML จะต้องขึ้นต้นด้วยการระบุประเภทเอกสารเสมอ: <!DOCTYPE html>

โค้ด HTML จริงๆ จะเริ่มต้นด้วย <html> และจบด้วย </html>

ส่วนที่จะมองเห็นในเบราว์เซอร์จะอยู่ระหว่าง <body> และ </body>

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Headings

การสร้างหัวข้อด้วยโค้ด HTML ทำโดยระบุ HTML Tag <h1> ถึง <h6>

<h1> ใช้แทนหัวข้อที่สำคัญมากที่สุด <h6> ใช้แทนหัวข้อที่สำคัญน้อยที่สุด

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Paragraphs

ระบุย่อหน้าใน HTML โดยใช้ Tag <p>

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Links

ระบุลิงก์ใน HTML โดยใช้ Tag <a>

ภายใน attribute href ให้ระบุ url ปลายทาง

attribute มีไว้บอกคุณลักษณะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTML Tag นั้นๆ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Images

ใส่รูปภาพใน HTML โดยใช้ Tag <img>

ภายใน attribute src ระบุที่อยู่ของไฟล์รูป

alt ใส่ข้อความอธิบายหากรูปภาพไม่ขึ้น

width ระบุความกว้างของรูป

height ระบุความสูงของรูป

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด