ข้อความอ้างอิง (Quotations)


HTML Quatations

ตัวอย่างการอ้างอิง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <q> ข้อความอ้างอิงสั้นๆ

<q> ใช้กับข้อความอ้างอิงสั้นๆ อาจจะจากหนังสือ หรือจากคำพูดของคนอื่น ที่เรานิยมเรียกว่า "โควท (Quote)" จะมีสัญลักษณ์ Double-Quote (") ขึ้นมาคร่อมข้อความ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <blockquote> กล่องข้อความอ้างอิง

<blockquote> ใช้กับข้อความอ้างอิงที่ต้องการให้แสดงข้อความแยกออกมาจากเนื้อหา เบราว์เซอร์จะขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <abbr> ตัวย่อ

<abbr> ใช้กับตัวย่อ ชื่อย่อของบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือสถานที่อื่นๆ เมื่อเอาเมาส์ไปวางไว้บนข้อความ จะขึ้นข้อความใน title ให้

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <address> สำหรับข้อมูลการติดต่อ

<address> ระบุข้อความการติดต่อสื่อสาร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะแสดงผลเป็นตัวเอียง และจะเว้นช่องว่าง 1 บรรทัดทั้งก่อนและหลัง Element นี้ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <cite> ชื่องาน

<cite> ระบุชื่องานของเนื้อหา

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะแสดงผลเป็นตัวเอียง

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <bdo> ข้อความสลับข้าง

<bdo> กำหนดให้ข้อความสลับข้าง

โดยระบุทิศทางใน Attribute dir

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


บทสรุป

Tagอธิบาย
<q>ข้อความอ้างอิงสั้น
<blockquote>กล่องข้อความอ้างอิง
<abbr>ตัวย่อ
<address>ข้อมูลการติดต่อ
<cite>ชื่องาน
<bdo>ข้อความสลับข้าง