การระบุที่อยู่ไฟล์ (File Paths)


ที่อยู่อธิบาย
<img src="picture.jpg">picture.jpg อยู่ในโฟวเดอร์เดียวกันกับหน้าปัจจุบัน
<img src="images/picture.jpg">picture.jpg อยู่ในโฟวเดอร์ images ที่อยู่ในโฟวเดอร์ปัจจุบันเดียวกัน
<img src="/images/picture.jpg">picture.jpg อยู่ในโฟวเดอร์ images ที่อยู่ในหน้าเว็บปัจจุบัน
<img src="../picture.jpg">picuture.jpg อยู่ที่โฟวเดอร์ชั้นก่อนหน้าโฟวเดอร์ปัจจุบัน

ที่อยู่ไฟล์

ที่อยู่ไฟล์เป็นตัวบอกว่าไฟล์นี้อยู่ที่โฟวเดอร์ไหนของโครงสร้างเว็บไซต์

ที่อยู่ไฟล์จะใช้เมื่อเราต้องการเรียกไฟล์จากลิงค์ภายนอกไฟล์ เช่น

 • หน้าเว็บ
 • รูป
 • ไฟล์ CSS
 • ไฟล์ JavaScript

Absolute Paths

Absolute Path คือ URL เต็มของไฟล์บนอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


Relative Paths

Relative Path คือที่อยู่ไฟล์ที่ชี้จากหน้าเว็บปัจจุบัน

ตัวอย่างนี้คือที่อยู่ไฟล์ที่อยู่ในโฟวเดอร์ images ของที่อยู่หน้าเว็บปัจจุบัน

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

ตัวอย่างนี้คือที่อยู่ไฟล์ที่อยู่ในโฟวเดอร์ images ของโฟวเดอร์ปัจจุบัน

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

ตัวอย่างนี้คือที่อยู่ไฟล์ที่อยู่โฟวเดอร์ images ซึ่งอยู่ที่โฟวเดอร์ชั้นก่อนหน้าโฟวเดอร์ปัจจุบัน

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด