Responsive Web Design


อะไรคือ Responsive Web Design ?

Responsive Web Design ทำให้หน้าเว็บของคุณดูดีในทุกๆ อุปกรณ์ (หน้าจอพีซี แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ)

Responsive Web Design คือการใช้โค้ด CSS และ HTML ในการปรับเปลี่ยนขนาด ซ่อน หดเล็กลง ทำให้ใหญ่ขึ้น และขยับเนื้อหา เพื่อให้การแสดงผลออกมาดูดีในทุกๆ อุปกรณ์


ลองสร้าง Responsive Design ของคุณเอง

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด