สร้างลิงก์ (Links)


HTML Links

ลิงก์มีอยู่ทุกเว็บทั่วโลก ทำหน้าที่เมื่อถูกคลิกแล้วเบราว์เซอร์จะเปิดหน้าเว็บตามที่ได้ระบุ URL ไว้


ไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlinks)

HTML Links เราเรียกว่า ไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlinks)

เราสามารถคลิกลิงก์แล้วเบราว์เซอร์จะเปิดหน้าใหม่ตาม URL ของลิงก์นั้น

ถ้าคุณเอาเมาส์ไปวางไว้บนลิงก์ เมาส์จะเปลี่ยนรูปจากลูกศรเป็นมือเล็กๆ แทน


Syntax

การสร้างลิงก์เราใช้ Tag <a>

<a href="url">...ข้อความลิงก์...</a>

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

Attribute href ระบุจุดหมายปลายทางของลิงก์ (http://www.code-th.com/)

ข้อความลิงก์ (This is link) คือส่วนที่มองเห็นบนหน้าจอเบราว์เซอร์

คลิกบนลิงก์ก็จะทำให้เบราว์เซอร์เปิดหน้าเว็บใหม่ตาม URL ที่ระบุไว้


Local Links

Local Links คือ ลิงก์ที่มีเป้าหมายในเว็บไซต์ตัวเอง สามารถระบุโฟลเดอร์ได้เลย (โดนไม่ต้องมี http://www....)

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


สีของลิงก์

ค่าเริ่มต้นของทุกๆเบราว์เซอร์ คือ

 • ลิงก์ที่ยังไม่เคยคลิก ขีดเส้นใต้และสีฟ้า
 • ลิงก์ที่เคยคลิกแล้ว ขีดเส้นใต้และสีม่วง
 • ระหว่างกดลิงก์ ขีดเส้นใต้และสีแดง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้โดยใช้ CSS

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


Attribute: target

Attribute target เอาไว้ระบุเจาะจงว่าจะเปิดหน้าเว็บที่ไหน

โดยใส่ค่าได้เพียงค่าเดียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • _blank - เปิดในหน้าต่างใหม่หรือในแทปใหม่
 • _self - เปิดในหน้าต่างเดิมและเฟรมเดิม (ค่าเริ่มต้น)
 • _parent - เปิดในหน้าต่างเดิม
 • _top - เปิดในหน้าต่างเดิมแบบเต็มหน้าและยกเลิกเฟรมทั้งหมด
 • ชื่อเฟรม - เปิดในเฟรมทีระบุชื่อ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ทำรูปให้เป็นลิงก์

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


สร้างบุ๊คมาร์ค (Create a Bookmark)

บุ๊คมาร์คไว้ใช้สำหรับเราต้องการกระโดดไปที่หัวข้อหรือส่วนที่เราสนใจของเว็บไซต์ได้เลย

บุ๊คมาร์คจะเป็นประโยชน์มากหากเว็บไซต์ของคุณยาวมาก

การสร้างบุ๊คมาร์ค ขั้นแรกคุณต้องกำหนด id ใน Element ก่อน

จากนั้นสร้างลิงก์ แล้วกำหนดค่าใน Attribute href เป็น # แล้วตามด้วยชื่อ id ที่เราตั้งไว้

ตัวอย่าง

ขั้นตอนแรก กำหนด id ใน Element ก่อน


            
          

ขั้นตอนที่สอง สร้างลิงก์ในหน้าเดียวกัน แล้วกำหนดค่าใน Attribute href เป็น # แล้วตามด้วยชื่อ id ที่เราตั้งไว้


            
          

หรือ ถ้าเกิดลิงก์และบุ๊คมาร์คอยู่คนละหน้า ให้เราใส่ #id ตามหลัง url


            
            

ลองเขียนโค้ด


External Paths

ลิงก์ไปยังหน้าเว็บอื่นสามารถทำได้โดยใส่ URL เต็มของเว็บนั้นๆ

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

ลิงก์ไปยังหน้าเว็บตัวเอง สามารถระบุที่อยู่ของไฟวเดอร์และไฟล์ได้เลย

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด

ลิงก์ไปยังหน้าเว็บตัวเอง และไฟล์อยู่ไฟวเดอร์เดียวกัน ก็ระบุชื่อไฟล์ได้เลย


            
            

ลองเขียนโค้ด


บทสรุป

 • ใช้ <a> เพื่อสร้างลิงก์
 • ใช้ Attribute href เพื่อระบุ URL
 • ใช้ Attribute target เพื่อกำหนดวิธีเปิดลิงก์
 • ใช้ <img> ภายใน <a> เพื่อทำรูปให้เป็นลิงก์
 • ใช้ Attribute id (id="value") เพื่อกำหนดบุ๊คมาร์ค
 • ใช้ Attribute href (href="#value") เพื่อลิงก์ไปยังบุ๊คมาร์ค