การใช้ Class


การใช้ Attribute Class กับบล๊อก

Attribute classสามารถทำให้ element หลายๆ อันถูกกำหนด style ที่เหมือนกันได้โดยใช้ชื่อ class เดียวกัน

ยกตัวอย่าง Element <div> ที่มีชื่อ class เดียวกัน:

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


การใช้ Attribute Class กับอินไลน์

Attribute classสามารถทำให้ element หลายๆ อันถูกกำหนด style ที่เหมือนกันได้โดยใช้ชื่อ class เดียวกัน

ยกตัวอย่าง Element <span> ที่มีชื่อ class เดียวกัน:

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด