สัญลักษณ์ (Symbols)


ตัวสัญลักษณ์ใน HTML

ต่อจากบทที่แล้ว บทนี้จะกล่าวถึงสัญลักษณ์ที่ไม่ปรากฎอยู่บนคีย์บอร์ดของคุณ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทางเทคนิค ทางเงินตรา ปกติแล้วจะไม่ปรากฎอยู่บนคีย์บอร์ด

ถ้าต้องการพิมพ์สัญลักษณ์เหล่านี้ ให้ใช้วิธีเดียวกันกับพิมพ์ตัวอักษรพิเศษคือ ใช้ Entity Name และ Entity Number

และถ้าเป็นกรณี Entity Number คุณสามารถใส่รหัสตัวอักษรเป็นเลขฐานสิบ หรือเลขฐานสิบหกก็ได้ เช่น

ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


ตัวอย่างสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน HTML

สัญลักษณ์Entity Number ฐานสิบEntity Nameอธิบายสัญลักษณ์
∀∀FOR ALL
∂∂PARTIAL DIFFERENTIAL
∃∃THERE EXISTS
∅∅EMPTY SETS
∇∇NABLA
∈∈ELEMENT OF
∉∉NOT AN ELEMENT OF
∋∋CONTAINS AS MEMBER
∏∏N-ARY PRODUCT
∑∑N-ARY SUMMATION

ตัวอย่างอักษรกรีกใน HTML

สัญลักษณ์Entity Number ฐานสิบEntity Nameอธิบายสัญลักษณ์
ΑΑΑGREEK CAPITAL LETTER ALPHA
ΒΒΒGREEK CAPITAL LETTER BETA
ΓΓΓGREEK CAPITAL LETTER GAMMA
ΔΔΔGREEK CAPITAL LETTER DELTA
ΕΕΕGREEK CAPITAL LETTER EPSILON
ΖΖΖGREEK CAPITAL LETTER ZETA

ตัวอย่างสัญลักษณ์อื่นๆ ใน HTML

สัญลักษณ์Entity Number ฐานสิบEntity Nameอธิบายสัญลักษณ์
©©©COPYRIGHT SIGN
®®®REGISTERED SIGN
€€EURO SIGN
™™TRADEMARK
←←LEFTWARDS ARROW
↑↑UPWARDS ARROW
→→RIGHTWARDS ARROW
↓↓DOWNWARDS ARROW
♠♠BLACK SPADE SUIT
♣♣BLACK CLUB SUIT
♥♥BLACK HEART SUIT
♦♦BLACK DIAMOND SUIT