ตัวอักษรพิเศษ (Entities)


ตัวอักษรที่ถูกใช้ใน HTML ทุกตัวจะถูกแทนที่ด้วยตัวอักษรพิเศษ

ตัวอักษรที่ตัวที่ไม่ปรากฎอยู่บนคีย์บอร์ดของคุณ ก็รวมอยู่ในตัวอักษรพิเศษด้วย


ตัวอักษรพิเศษใน HTML

บางตัวอักษรถูกใช้ในโค้ด HTML แล้ว เช่น

ถ้าคุณต้องการใช้เครื่องหมายน้อยกว่า (<) หรือเครื่องหมายมากกว่า (>) ในข้อความของคุณ บราวเซอร์จะคิดว่ามันเป็น Tag ในโค้ด HTML

เราจะใช้ตัวอักษรพิเศษ (Entities) เพื่อแสดงผลแทนตัวอักษรที่ถูกใช้ใน HTML

ตัวอักษรพิเศษจะมีหน้าตาแบบนี้

&entity_name

หรือ

&entity_number

การแสดงผลเป็นเครื่องหมายมากกว่า (<) เราจะเขียนโค้ดเป็น &lt; หรือ &#60;


ช่องว่างแบบไม่ตัดคำ (Non-Breaking Space)

ตัวอักษรพิเศษที่ใช้กันบ่อยๆ คือช่องว่างแบบไม่ตัดคำ (Non-Breaking Space): &nbsp;

หมายความว่าช่องว่างนี้จะไม่ถูกตัดไปขึ้นบรรทัดใหม่

คำสองคำที่แยกกันด้วยช่องว่างแบบไม่ตัดคำจะคงรูปอยู่ด้วยกัน ไม่แยกกันไปขึ้นบรรทัดใหม่

เอาไว้ใช้กับคำที่แยกจากกันแล้วอาจทำให้ความหมายผิดพลาดได้ เช่น

  • $ 10
  • 10 km/h
  • 10 AM

หรืออาจใช้ในกรณีที่ต้องการไม่ให้บราวเซอร์ตัดเว้นวรรคที่เกินออกในหน้าเว็บ

เพราะถ้าคุณเว้นวรรค 10 ครั้ง บราวเซอร์จะเว้นวรรค 9 ครั้งออก เพื่อให้เว้นวรรค 10 ครั้งตามที่เราต้องการ เราสามารถใช้ &nbsp; ได้


อักษรพิเศษที่ใช้กันบ่อย

ผลลัพธ์อธิบายEntity NameEntity Number
 ช่องว่างไม่ตัดคำ&nbsp;&#160;
<น้อยกว่า&lt;&#60;
>มากกว่า&gt;&#62;
&แอมเพอร์แซนด์ (ampersand)&amp;&#38;
"อัญประกาศ (double quotation mark)&quot;&#34;
'อัญประกาศเดี่ยว (apostrophe)&apos;&#39;
¢เงินเซ็น&cent;&#162;
£เงินปอนด์&pound;&#163;
¥เงินเย็น&yen;&#165;
เงินยูโร&euro;&#8364;
©copyright&copy;&#169;
®registered trademark&reg;&#174;


เครื่องหมายออกเสียง

เพิ่มสัญลักษณ์ออกเสียงใส่ในตัวอักษร เช่น เครื่องหมาย grave (  ̀ ) และ acute (  ́ )

สัญลักษณ์อักษรEntity NameEntity Number
  ̀aa&#768;
  ́aa&#769;
  ̂aa&#770;
  ̃aa&#771;
  ̀OO&#768;
  ́OO&#769;
  ̂OO&#770;
  ̃OO&#771;

คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นในบทต่อไป