สร้างฟอร์ม            
            

ลองเขียนโค้ด


Element: <form>

Element <form> ใช้ในการสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล


            
          

ภายใน Element <form> จะประกอบด้วย Element ต่างๆ ในการสร้างช่องกรอกข้อมูล

ซึ่ง Element ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ช่องกรอกข้อความ กล่องติ๊กถูก ตัวเลือก ปุ่ม Submit และอื่นๆ


Element: <input>

<input> เป็น Element ที่สำคัญที่สุด

<input> สามารถใช้สร้างช่องกรอกข้อมูลได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทที่เรากำหนดใน Attribute type

ตัวอย่าง:

ประเภทอธิบาย
<input type="text">สร้างกล่องกรอกข้อความบรรทัดเดียว (Text Input)
<input type="radio">สร้างตัวเลือกแบบเลือกข้อใดข้อหนึ่ง (radio button)
<input type="submit">สร้างปุ่ม Submit


ช่องกรอกข้อความบรรทัดเดียว (Text Input)

<input type="text"> ใช้ในการสร้างกล่องกรอกข้อความบรรทัดเดียว (Text Input)


            
            

ลองเขียนโค้ด

เมื่ออยู่บนเบราว์เซอร์จะแสดงผลออกมาแบบนี้

First name:

Last name:


ตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่ง (Radio Button)

<input type="radio"> สร้างตัวเลือกแบบเลือกข้อใดข้อหนึ่ง (radio button)

Radio button จะสามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น


            
            

ลองเขียนโค้ด

เมื่ออยู่บนเบราว์เซอร์จะแสดงผลออกมาแบบนี้

Male
Female
Other


ปุ่ม Submit

<input type="submit"> สร้างปุ่ม Submit คือส่งข้อมูลที่กรอกในฟอร์มไปยังตัวรับข้อมูล (form-handler)

ตัวรับข้อมูลทั่วไปก็จะเป็นหน้าเว็บที่มีโค้ดในการประมวลผลข้อมูลที่ส่งมา

ตัวรับข้อมูลจะระบุอยู่ใน Attribute action ใน Tag <form>


            
            

ลองเขียนโค้ด

เมื่ออยู่บนเบราว์เซอร์จะแสดงผลออกมาแบบนี้

First name:

Last name:Attribute: action

Attribute action ใช้ในการระบุว่าเมื่อ submit แบบฟอร์มแล้วจะส่งข้อมูลไปที่ไหน ซึ่งปกติก็เป็นหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งที่มีโค้ดในการรับไฟล์ไปประมวลผล

อย่างในตัวอย่าง แบบฟอร์มจะส่งข้อมูลไปยังหน้าเว็บที่ชื่อว่า "action_page.php" ซึ่งเป็นโค้ดฝั่งเซิฟเวอร์รับข้อมูลไปทำงานต่อ


            
          

ถ้า Attribute action ถูกเว้นว่างไว้ หรือไม่ได้ระบุไว้ ค่าเริ่มต้นก็จะเป็นหน้าเว็บนั้นๆ


Attribute: method

Attribute method ใช้ในการระบุวิธีการส่งค่าของ http ว่าจะให้ส่งแบบ GET หรือแบบ POST เมื่อ submit ฟอร์มแล้ว


            
          

หรือ


            
          


เมื่อไหร่ใช้ GET ?

ค่าเริ่มต้นของการส่งข้อมูลคือแบบ GET อยู่แล้ว

การส่งข้อมูลด้วยวิธี GET คือการส่งข้อมูลผ่าน URL เลย เมื่อ submit แบบฟอร์มข้อมูลที่กรอกในฟอร์มจะมองเห็นได้บน URL ของหน้าเว็บ


            
          


เมื่อไหร่ใช้ POST ?

คุณควรใช้ POST กับการกรอกข้อมูลที่มีความสำคัญหรือข้อมูลส่วนตัว การส่งแบบ POST เมื่อกด Submit จะไม่แสดงข้อมูลใดๆบน URL ของหน้าเว็บ และไม่จำกัดความยาวของข้อมูลอีกด้วย


Attribute: name

ในแต่ละช่องกรอกข้อมูลจะต้องต้องมี Attribute name ในการ submit เสมอ

ถ้าไม่ระบุชื่อใน Attribute name ข้อมูลจะไม่ถูกส่ง


จัดกลุ่มแบบฟอร์มด้วย <fieldset>

<fieldset> คือการจัดกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในแบบฟอร์ม

<legend> จะระบุหัวข้อของ <fieldset>


            
            

ลองเขียนโค้ด


Attribute ที่ใช้กับ <form>

Attributeอธิบาย
accept-charsetระบุ Character Set ที่ใช้ในการส่งข้อมูล (ค่าเริ่มต้นคือค่าเดียวกับเว็บเพจ)
actionระบุ URL ที่จะส่งข้อมูลไปเมื่อกด Submit (ค่าเริ่มต้นคือหน้าเดิม)
autocompleteระบุให้เบราว์เซอร์เปิดหรือปิด autocomplete ของแบบฟอร์ม (ค่าเริ่มต้นคือเปิด)
enctypeระบุการ Encode เมื่อ submit ข้อมูล
methodระบุวิธีการส่ง http เมื่อกด submit (ค่าเริ่มต้นคือ GET)
nameระบุชื่อของแบบฟอร์ม (สำหรับการใช้ DOM เช่น document.forms.name)
novalidateระบุเพื่อบอกเบราว์เซอร์ให้ไม่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฟอร์ม
targetเอาไว้ระบุเจาะจงว่าจะทำงาน action ที่หน้าต่างไหน