ข้อความโค้ดคอมพิวเตอร์ (Computer Code)


ตัวอย่าง


            
            

ลองเขียนโค้ด


รูปแบบโค้ดคอมพิวเตอร์ใน HTML

ใน HTML การทำรูปแบบตัวอักษรปกติก็จะใช้ Attribute style แต่ไม่ใช่สำหรับโค้ดคอมพิวเตอร์

เราจะใช้ Tag <kbd>, <samp> และ <code> ในการแสดงผลข้อความในรูปแบบของโค้ดคอมพิวเตอร์


HTML Element: <kbd> ป้อนข้อมูลผ่านคีย์บอร์ด

<kbd> ใช้ระบุค่าที่จะป้อนข้อมูลผ่านคีย์บอร์ด

ตัวอย่าง


            

ผลลัพธ์


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <samp> สำหรับผลลัพธ์ที่ได้

<samp> ใช้ระบุผลลัพธ์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์

ตัวอย่าง


            

ผลลัพธ์


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <code> สำหรับโค้ดคอมพิวเตอร์

<code> ใช้ระบุข้อความที่เป็นโค้ดโปรแกรม

ตัวอย่าง


            

ผลลัพธ์


            
            

ลองเขียนโค้ด

<code> เบราว์เซอร์จะไม่เก็บเว้นวรรคหรือเว้นบรรทัดที่เกินไว้ ถ้าไม่ต้องการให้บราวเซอร์ตัดทิ้งอัตโนมัติ ให้ใช้ Tag <pre> ไว้ข้างในอีกชั้นหนึ่ง

ตัวอย่าง


            

ผลลัพธ์


            
            

ลองเขียนโค้ด


HTML Element: <var> สำหรับตัวแปร

<var> ใช้กำหนดตัวอักษรที่เป็นตัวแปร ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรในสมการคณิตศาสตร์ หรือตัวแปรในโปรแกรม

ตัวอย่าง


            

ผลลัพธ์


            
            

ลองเขียนโค้ด


บทสรุป

Tagอธิบาย
<kbd>ระบุการป้อนข้อมูลผ่านคีย์บอร์ด
<samp>ระบุผลลัพธ์ที่ได้
<code>โค้ดโปรแกรม
<pre>คงรูปแบบข้อความเดิม
<var>ระบุตัวแปร